home

ฤดูร้อนก่อนเก่าทำข้าวแช่
ช่างทำเป็นเช่นดอกจอกเป็นดอกจันทน์
มะม่วงดิบหยิบดูจึ่งรู้จัก
จะแลลับกลับกลายสุดสายตา

น่าชมแต่เครื่องกับสำรับฉัน
งามจนชั้นกระชายทำเหมือนจำปา
ทำน่ารักรูปสัตว์เหมือนมัจฉา
เคยไปมามิได้เห็นจะเว้นวาย ฯ

บทกลอนจาก “รำพันพิลาป” แต่งโดย กวีสุนทรภู่ พ.ศ. 2385 รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3